beraštis

beraštis
2 berãštis,adj. (2) neraštuotas: Juostas galima suskirstyti į: beraštes, rinktines, kaišytines, pintines, austines, vytines juostas .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • beraštis — 1 berãštis, ė smob. (2) Š kas nemoka rašyti ir skaityti, bemokslis: Navikas Jonas buvo bemokslis, beraštis Užuožerių kaimo valstietis A.Vien. Man vis tekdavo beraščiams sodiečiams laiškai rašinėti Pt. ^ Beraščiui ir akiniai nepadės KrvP(Mrj) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • beraštis — berãštis1, berãštė1 bdv. Mažarãščiai ir berãščiai žmónės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • beraštis — berãštis2, berãštė2 dkt. Mókyti beraščiùs rãšto …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • mokėti — 2 mokėti, moka, ėjo tr., intr. K; SD380 sugebėti ką daryti; žinoti, būti išmokusiam ko: Mes mokėsim kovoti ir dirbti, mūs jaunystės ugnis neužges V.Mozūr. Vargšelė nemok par trobą pareiti (neįtinka uošviams) Krš. Kiti moka dejuoti (be didelio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rašytojas — ( is K; R323, N, us Jn, DūnŽ, Škn), a smob. (1) 1. DP547 kas ką nors rašo: Nėra kam parašyti laišką, aš, nors prastas rašytojas, parašysiu keletą žodžių Bgt. Mėšlavežiams tiktai duonos, rašytojams tik bulbelių [duosiu] Vgr. Mano vaikas didelis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • silpnas — sil̃pnas, à adj. (4) Š, DŽ, sìlpnas, à (3) KGr224, Jn, Rtr, Kv, Als, sìlpnas, a (1); SD113, H, R, Sut, I, N, K, M, L 1. turintis mažai fizinės jėgos; kuris nestiprios sveikatos: Sil̃pnas buvau, bet reikėjo iš jaujos pėdus vilkt, šiaudus varyt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trūkumas — 1 trūkumas sm. (1) FT, RŽ, DŽ1, NdŽ, Plng, Krp, Vkš, Bsg, Ps, PnmŽ, trūkùmas (2) DŽ1 , Krž, Upn, Ktk, Sug, Lb, Imb, Kbr 1. Kos56, Š, FT ko nors pakankamo kiekio nebuvimas, nepriteklius, stoka, stygius: Trūkumų ypatingų nepatyrėm V.Krėv. Jam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žabalas — 1 žãbalas, à adj. (3b) J, Š, J.Jabl, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ; Sut, Kos58, RtŽ, G122, LsB478, M, L, Rtr, E 1. PnmA, Graž, Krs, Vžns, ČrP, Št, Mšg aklas: Tas švogeris buvo viena akia žãbalas Pl. Žãbalas su visu, nemato šviesos Pb. Ne žãbalas, tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”